OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné údaje

Dodavatel
RAPID AUTOHIFI®, sdružení podnikatelů 
Dodavatel je plátcem DPH.

IČO: 71353241 
DIČ: CZ7607090898

Provozovna - prodejna
Rapid Autohifi, 28.října 856, Neratovice 27711
Tel. / Fax: 315 695 567

Druh podnikání
Specializovaný prodej autohifi sortimentu. Prodejce produktů Rockford Fosgate, Lightning Audio; CZ zástupce a hlavní CZ distributor a velkoobchodní prodejce produktů ESX, Renegade, Kicker, Fusion, Clarion, Climax, New Sound, Whitehooker.

Kontaktní údaje
Tel. / Fax: 315 695 567, GSM: 605 446 439, 608 832 470 

Na e-mail či ICQ dotazy odpovídáme dle závislosti na provozním času prodejny nejpozději do 1 hod od odeslání dotazu.
Bankovní spojení: ČSOB 196379568 / 0300

2. Objednávka zboží

Seznam zboží v tomto internetovém obchodě je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Okamžitá skladová dostupnost zboží je vždy poznamenána v detailním popisu jednotlivého zboží.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit v sekci "Doprava a platby".
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ceny zboží jsou platné pouze pouze při nákupu a řádně odeslané objednávce v internetovém obchodě www.rapid-autohifi.com. V prodejně Rapid Autohifi (ulice 28.října 856) je zboží prodáváno za běžnou doporučenou cenu - zákazník v žádném případě nemůže koupit zboží za cenu platnou pouze pro internetový obchod. Aby takto mohl zakoupit zboží, je nutné si zboží objednat, objednávku řádně dokončit a ve volbě doručení zvolit "osobní vyzvednutí na prodejně".

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka do 1 hodiny od objednání. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky je automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Doba dodání objednaného zboží se odvíjí od skladové dostupnosti ve chvíli, kdy zákazník zboží objednává. V popisu zboží je vždy poznámka o skladové dostupnosti s přesným počtem kusů na skladě.

Doba dodání objednaného zboží:

1/ pokud je zboží skladem, je zákazníkovi doručeno následující pracovní den (platí v případě, že následující den je dnem pracovním)

2/ pokud zboží skladem není nebo je skladem v menším počtu než je jeho objednané množství, je zákazníkovi doručeno do 3 dnů ode dne objednání (opět platí, že následující 3 dny musí být dny pracovními). V případě, že by jeho dodání trvalo déle než udávané tři dny, bude zákazník informován o tomto zpoždění.

Expedování zboží 
Zásilky se zbožím jsou zasílány (expedovány) zákazníkům každy pracovní den ve 14 hodin. O vyexpedování zásilky je zákazník vždy informován prostřednictvím e-mailu, který obsahuje také internetový odkaz s číslem zásilky. Tento odkaz slouží zároveň také jako způsob ke sledování online stavu doručování zásilky.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Podrobný ceník dopravy je umístěn v sekci "Doprava a platby".

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím PPL nebo DPD dopravce..

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Podepsáním dodacího listu přepravci ( České poště ) zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal. Zásilky se zbožím odesíláné dodavatelem jsou vždy bezpečně zabaleny a přelepeny barevnou lepící páskou..

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5-ti pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“


5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Prodávající před samotným zasláním ( objednávky uskutečněné přes internetový obchod ) či osobním předáním prodávané zboží provádí kontrolu - tzn. zda zboží obsahuje kompletní příslušenství, atd. U reproduktorů a subwooferů je kontrolován stav membrány ( zda není poškozena ). Tato kontrola je prováděna preventivně, aby se zamezilo případným stížnostem či nesrovnalostem po doručení zboží zákazníkovi, že zboží není v pořádku.

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží ( nebo jeho dílů ) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Záruční doba je následující:

24 měsíců / Při prodeji zboží koncovému zákazníkovi (bez IČ a DIČ)

12 měsíců / Při prodeji zboží podnikající osobě nebo společnosti (s poskytnutými údaji IČ a DIČ)

** je-li prodejcem posytována záruční doba kratší (např. při prodeji nekompletního nebo použitého zboží) je výše záruční doby vždy poznačena na prodejním dokladu a u detailního popisu produktu na eshopu

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Je nutné zboží zasílat v originálním obalu a vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30-ti denní. 

V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinen zaplatit poplatek za servisní kontrolu a cenu náhradních dílu, jež byly použity při opravě. Všechny tyto výdaje budou zákazníkovi vyúčtovány dle aktuálních platných cen.

V případě, že reklamované zboží nelze opravit, obdrži zákazník nový kus. U vyměněného kusu je délka záruční doba rovna délce zbývající záruky původního (rekamovaného) kusu od doby jeho zakoupení.

Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu a s kompletním příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zákazníkovi do 14 dnů odpovídající částku formou bankovního převodu. Tato částka bude snížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k zákazníkovi.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Nevyzvednutí nebo odmítnutí zásilky kupujícím

Prodejce (Rapid Autohifi) má právo vyžadovat pro zákazníkovi, který odmítne převzít nebo nevyzvedne zasilku, náklady spojené s odesláním zásilky. Do 7mi dnů od navrácení nevyzvednuté nebo nepředané zásilky zpět odesílateli (Rapid Autohifi), bude zákazníkovi zaslána emailem faktura na proplacení nákladů jejíž částka je rovna částce za dopravné. V případě, že zákazník neuhradí tuto fakturu, bude tato dlužná částka postoupena agentuře zabývající se vymáháním pohledávek.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě či třetí straně.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.rapid-autohifi.com.

Mimosoudní řešení sporů, Orgán dozoru a Kodex
Je-li to možné, řeší prodávající spory s kupujícím - spotřebitelem smírnou cestou. Za tím účelem je oprávněn obrátit se na SOS-Asociace s žádostí o mimosoudní řešení sporu s kupujícím – spotřebitelem (http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/).

Prodávající se zároveň zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v případě, že se na SOS-Asociace obrátí kupující - spotřebitel s žádostí o mimosoudní řešení sporu s podnikatelem.

Kupující-spotřebitel je oprávněn podat stížnost či podnět pro porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele k dozorovému orgánu, a to k České obchodní inspekci (www.coi.cz).

++++++++++++++++++++++

Vážený zákazníku,

k tomu, abychom mohli i nadále vyřizovat vaše objednávky, je zapotřebí Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. 

Potřeba Vašeho souhlasu vychází z nového nařízení Evropské unie, tzv. GDPR, které je účinné od 25.05.2018. Jeho cílem je vyšší ochrana fyzických osob z hlediska podmínek využívání jejich osobních údajů.

Odpovědné místo

Rapid Autohifi / Bohuslav Soukup je odpovědným subjektem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Souhlasem s naším prohlášením o ochraně osobních údajů, souhlasíte směrem k Rapid Autohifi, který je provozovatelem webových stránek, se zpracováním a použitím osobních a dobrovolných informací v souladu s dále uvedenými ustanoveními a v souladu s platnými zákony, včetně zákona o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je pro společnost Rapid Autohifi prioritní záležitostí. Proto zde uvádíme všechny důležité informace týkající se tohoto tématu:

Všeobecné informace

Se všemi osobními údaji zásadně zacházíme důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení Vaší objednávky. Vaše osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby (např. dopravní servis). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky.

Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnými ustanoveními. 

Proti zpracování, využití, popř. předání Vašich osobních údajů pro marketingové účely se můžete kdykoli vyjádřit prostřednictvím e-mailu, popř. můžete odvolat svůj souhlas s tímto typem zpracování, využití či předávání údajů. Poté, co obdržíme Váš nesouhlas, nebudeme již odpovídající údaje zpracovávat a využívat pro interní marketingové účely. Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme za marketingovými účely třetím osobám.

Správce osobních údajů

Správcem je vždy společnost Rapid-autohifi.com / Bohuslav Soukup, se sídlem Kojetická 1021, 27711 Neratovice, IČ 71353241.

Konkrétní účely zpracování

Vyřízení objednávky a plnění smlouvy: pokud si u nás objednáte zboží, užíváme Vaše osobní údaje pouze k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží. Nad rámec tohoto zpracování Vaše osobní údaje užíváme pouze tehdy, pokud nám to umožňují právní předpisy.

Odběratelé newsletteru: pokud nám k tomuto udělíte souhlas, zasíláme Vám personalizovaná obchodní sdělení, za tímto účelem můžeme užívat veškeré osobní údaje, které nám o sobě sdělíte, včetně Vašich nákupů a prohlížení našich newsletterů, abychom Vám zasílali pouze takové nabídky, o které máte skutečně zájem.

Co to jsou osobní údaje

„Osobní údaje týkající se identity“ jsou informace, které slouží explicitně k tomu, aby byla zjištěna Vaše identita. Jsou to údaje typu jméno, bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo nebo e-mail.

Archivace osobních údajů

Arybářství.cz po Vás vyžaduje osobní informace v případě:

  • při objednávce z důvodu plnění smlouvy,
  • při kontaktu s námi, pokud se na nás obrátíte, budou Vaše osobní údaje použity výhradně pro vyřízení Vašeho požadavku,
  • při registraci budou Vaše osobní údaje použity výhradně pro účely vedení Vašeho účtu,
  • při registraci kvůli newsletteru používáme Vaši e-mailovou adresu a popř. Vaše jméno než ukončíte odběr newsletteru. Odhlášení můžete provést kdykoliv.

Vyplněním registračního formuláře, SMS zprávy, telefonicky či emailem souhlasíte se zařazením Vámi vyplněných osobních údajů do marketingové databáze správce a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, zahrnující také zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb..

V případě, že ke konkrétnímu zpracování udělíte souhlas, pak je vždy dobrovolný a je možno jej kdykoliv odvolat.

Vaše údaje nám pomáhají individuálně vytvářet a stále zlepšovat Vaše dojmy z nakupování. Používáme jednotlivé osobní údaje pro realizaci objednávek, pro dodávání zboží, pro realizaci platby, aby se předešlo zneužití našich internetových stránek a abychom Vás informovali o objednávkách, produktech, službách a nabídkách, vždy však v nezbytném rozsahu pro daný účel po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu.

Na Vašem zákaznickém kontě jsou zaznamenány všechny objednávky, které jste v minulosti provedl. Vaše osobní údaje jsou archivovány pouze tehdy, pokud nám údaje dáte výslovně plně k dispozici.

Třetí osoby

Se všemi osobními údaji zacházíme zásadně důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje se zpracovávají, využívají a ukládají za účelem zpracování a provedení Vaší objednávky. Osobní údaje jsou případně předávány našim partnerům, kteří pro nás vykonávají služby (např. dopravní servis). Tito partneři zpracovávají a využívají osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky. Při zpracovávání osobních údajů jsou zohledňována práva na ochranu osobních údajů, a to v souladu se zákonnými ustanoveními.

Vaše údaje nikdy nepředáváme pro marketingovými účely třetím osobám.

Právo na poskytnutí informací

Podle zákona o ochraně dat máte právo se bezplatně informovat o svých uložených údajích a máte právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte k tomuto tématu otázky, kontaktujte prosím společnost Arybářství e-mailem info@rapid-autohifi.cz.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které používá téměř každá webová stránka, aby identifikovala své pravidelné návštěvníky. Cookies nejsou programy, které by se integrovaly do systému uživatele a mohly jej poškodit. Cookies stránky arybarstvi.cz neobsahují žádné osobní údaje k Vaší osobě, ale pomáhají stránce arybarstvi.cz na základě číselného kódu při analýze otevírání webových stránek. Díky zjištěným informacím můžeme upravit naši domovskou stránku tak, aby lépe vyhovovala Vašim potřebám. Samozřejmě máte možnost cookies kdykoli ve svém internetovém prohlížeči zakázat.

Právo na změnu směrnic s ohlášením

Rapid Autohifi si vyhrazuje právo kdykoli změnit své směrnice (např. dodací lhůty, náklady na dopravu apod.) při dodržení zákonných předpisů o ochraně osobních údajů. Společnost Rapid Autohifi v tomto případě na změny včas upozorní.

Google analytics

Administrátor používá službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tato služba pomáhá Administrátorovi analyzovat způsob používání internetového obchodu.

Google Analytics využívá soubory Cookies pro analýzu způsobu využívání internetového obchodu. Cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů, které odesílá server a které jsou ukládány na straně uživatele používajícího internetový obchod (např. na harddisku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartfonu – podle toho, jaké zařízení používá uživatel navštěvující Internetový obchod).    

Informace získané díky souborům Cookies jsou ukládány na serverech využívaných společnostmi Google Inc, včetně těch na území USA. V případě aktivování anonymní adresy IP během používání internetového obchodu, bude IP adresa zkrácena ještě v členských zemích Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa předána do USA a tam zkrácena.

Na objednávku Administrátora Google Inc. budou využívat tyto informace s cílem ohodnotit využívání Internetového obchodu Uživatelem, pro vytváření zpráv týkajících se pohybu na stránkách a poskytovat jiné služby spojené s využíváním Internetového obchodu.

Shromažďované údaje jsou přetvářeny v rámci výše uvedených služeb anonymním způsobem (jsou to tzv. neosobní data, která znemožňují identifikaci osoby).  Tyto údaje mají hromadný a anonymní charakter, tj. neobsahují vlastnosti identifikující osobu používající internetový obchod.

Standardně většina internetových prohlížečů a zařízení dostupných na trhu je nastavena tak, že akceptuje ukládání souborů Cookies. Každý má možnost definovat podmínky požívání souborů Cookies prostřednictvím nastavení vlastního internetového prohlížeče nebo vlastního zařízení. To znamená, že lze např. částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela vypnout možnost ukládání souborů Cookies – v posledním z těchto případů to ale může ovlivnit některé funkce internetového obchodu.

Nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení v oblasti souborů Cookies je velice důležité z pohledu souhlasu s používáním souborů Cookies v internetovém obchodu – podle předpisů takový souhlas může být také vyjádřen prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení. Pokud takový souhlas neexistuje, je nutné odpovídajícím způsobem změnit nastavení internetového prohlížeče nebo zařízení v oblasti souborů Cookies.

Lze také zcela znemožnit předávání údajů ze zařízení uživatele společnosti Google Analytics  s využitím souborů Cookies (včetně předávání IP adresy) cestou stažení a instalace rozšíření pro prohlížeče. Toto rozšíření poskytované společností Google Inc adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Podrobné informace o principech, podle kterých fungují výše popsané služby, včetně principů shromažďování a zpracování údajů, jsou dostupné zde: www.google.com/…cy/partners/.

Zpracovatelé

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů na základě pověření v souvislosti s nabytí účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naříze o ochraně osobních údajů)

Naše společnost (Rapid Autohifi) pověřila zpracováním tyto osoby:

– správce internetového eshopu (Redenge)

– jiné společnosti v podobě přepravce  a společnosti Heureka Shopping s.r.o. a Seznam Zboží

 a to za účelem vyřízení Vašich objednávek a požadavků. 

Informace o vašich právech

Dovolujeme si Vás současně informovat, že ve všech uvedených případech máte práva dle §11, §12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požádat správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, které se Vás týkají, máte právo je opravit, zablokovat nesprávné osobní údaje nebo požadovat jejich likvidaci.

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) máte práva dle článku 12 – 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení máte rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

 

akce & tipy

Hlavní kategorie

Montážní materiál

Potahový materiál

Tlumící materiál

Tuning a doplňky

Promo doplňky

Výrobce vozidla

akce a novinky

 
Partneři pro doručování zásilek :
 
Kontaktní info GPS lokace